W skład systemu GEOLISP wchodzi szereg programów wspomagających pracę geodety. W szczególności pomagają one w tworzeniu, aktualizacji i analizowaniu map numerycznych. Można wyróżnić następujące możliwości systemu:

  • uzyskanie wybranej mapy tematycznej w dowolnej skali,
  • stworzenie numerycznego modelu terenu, wraz z procedurami ułatwiającymi jego kontrolę i wizualizację, liczącymi objętości, interpolującymi warstwice,
  • sporządzenie wykresów podłużnych i poprzecznych,
  • zautomatyzowanie prac przy rysowaniu mapy; system zawiera pełną bibliotekę znaków umownych powierzchniowych i górniczych,
  • zabezpieczenie przed przypadkową lub celową ingerencją w zawartość bazy danych,
  • wykorzystanie zdjęć lotniczych; system zawiera program wyrównania aerotriangulacji,
  • przeprowadzenie transformacji między różnymi układami współrzędnych,
  • dokonanie wyboru, edycji i raportu obiektów spełniających dane kryteria,
  • przeprowadzenie topologicznego czyszczenia rysunku,
  • odczyt i zapis plików tekstowych w wielu różnych formatach m.in. EDN, GEONET, EWMAPA, GEO-INFO, MSEG, EWOPIS.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Design: elipidia.pl :: c0de:: 6web.pl