Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Zapraszam do studiowania na Politechnice Śląskiej!

na kierunku geodezja i kartografia są studia magisterskie, inżynierskie, dzienne i zaoczne.

Więcej informacji na stronie Politechniki

 

O programie

Referencje

Pobierz

Geonet

EDBJ

Referaty

Filmy

Kontakt

Sklep

Wydział

W skład systemu GEOLISP wchodzi szereg programów wspomagających pracę geodety. W szczególności pomagają one w tworzeniu, aktualizacji i analizowaniu map numerycznych. Można wyróżnić następujące możliwości systemu:

ü  uzyskanie wybranej mapy tematycznej w dowolnej skali,

ü  stworzenie numerycznego modelu terenu, wraz z procedurami ułatwiającymi jego kontrolę i wizualizację, liczącymi objętości, interpolującymi warstwice,

ü  sporządzenie wykresów podłużnych i poprzecznych,

ü  zautomatyzowanie prac przy rysowaniu mapy; system zawiera pełną bibliotekę znaków umownych powierzchniowych i górniczych,

ü  zabezpieczenie przed przypadkową lub celową ingerencją w zawartość bazy danych,

ü  wykorzystanie zdjęć lotniczych; system zawiera program wyrównania aerotriangulacji,

ü  przeprowadzenie transformacji między różnymi układami współrzędnych,

ü  dokonanie wyboru, edycji i raportu obiektów spełniających dane kryteria,

ü  przeprowadzenie topologicznego czyszczenia rysunku,

ü odczyt i zapis plików tekstowych w wielu różnych formatach.