Firma GEO-LISP istnieje od 2002r. W trakcie swojej działalności wykonała szereg robót geodezyjnych jak również wdrożeń systemu GEOLISP. System tworzenia i obsługi kopalnianych map numerycznych GEOLISP wykorzystany został do utworzenia kilkunastu tysięcy szkiców, planów, ortofotomap, map wyrobisk górniczych, sytuacyjnych, ewidencyjnych i uzbrojenia technicznego terenu. Jest on w pełni wykorzystywany na kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz na KWK Budryk S.A. Na kilkunastu innych kopalniach węgla kamiennego stosowany jest w codziennej pracy do tworzenia numerycznej dokumentacji w działach mierniczo-geologicznych. System został wykorzystany do wykonania map wizualizujących wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu m.in. dla kopalń "Polska Wirek", KWK "Marcel" i KWK „Jankowice”. Ma zastosowanie również do generowania numerycznego modelu terenu, wyszukiwania terenów zalewowych i sporządzania wykresów cieków m.in. w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Bieruniu. W przeciągu 5 lat swojej działalności firma GEO-LISP wykonała m.in.:
  • geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia technicznego terenu dla miasta Katowice; na podstawie operatów geodezyjnych i ponad 2 000 map opracowano ponad jedenaście tysięcy kilometrów sieci,
  • kopie zabezpieczające karty inwentaryzacji studzienek dla miasta Katowice w postaci cyfrowej,
  • numeryczną mapę uzbrojenia terenu w zakresie sieci gazowej dla miast: Ruda Śląska, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Bielsko – Biała, Bytom – obręb Miechowice, Zawiercie,
  • mapę ewidencji gruntów i budynków m.in. dla miasta Będzina, Czeladzi, Prudnika, Piekar Śląskich, gminy Głogówek,
  • mapy ewidencji gruntów z wykorzystaniem ortofortomap dla systemu LPIS kilku gmin,
  • kompleksy rolniczej przydatności gleb dla większej części woj. zachodniopomorskiego w systemie informatycznym,
  • wektoryzację mapy zasadniczej wybranej treści (budynki) dla powiatu łańcuckiego,
  • numeryczne mapy wyrobisk górniczych KWK Budryk oraz częściowo KWK Chwałowice, KWK Krupiński
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Design: elipidia.pl :: c0de:: 6web.pl