Firma Geo-Lisp istnieje od 2002r. W trakcie swojej działalności wykonała szereg robót geodezyjnych jak również wdrożeń systemu Geolisp.

System tworzenia i obsługi kopalnianych map numerycznych Geolisp od 1993 r wykorzystywany jest do tworzenia szkiców, planów, ortofotomap, map wyrobisk górniczych, sytuacyjnych, ewidencyjnych i uzbrojenia technicznego terenu.

Obecne jest on w wykorzystywany na większości kopalń węgla kamiennego w Polsce, przez kopalnie odkrywkowe, instytucje naukowe, firmy okołogórnicze np.:

·       Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

·       Polska Grupa Górnicza S.A.,

·       Węglokoks Kraj Sp. z o.o.,

·       Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o.

·       Silesian Coal Sp. z o.o,

·       Tauron Wydobycie S.A.,

·       Kopalnia Soli Wieliczka S.A.,

·       Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o.

·       Eko-Plus Sp. z o.o.,

·       Karbonia S.A.

·       Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

·       Państwowy Instytut Geologiczny,

·       Główny Instytut Górnictwa,

·       PUPH Progeo,

·       BG Project,

·       Przedsiębiorstwo Geologiczne Grafit Sp. z o.o.

 

Firma Geo-Lisp wykonała szereg typowych prac geodezyjnych, np.:

·        geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia technicznego terenu dla miasta Katowice; na podstawie operatów geodezyjnych i ponad 2 000 map opracowano ponad jedenaście tysięcy kilometrów sieci,

·        mapy ewidencji gruntów z wykorzystaniem ortofortomap dla systemu LPIS wielu gmin,

·        numeryczną mapę uzbrojenia terenu w zakresie sieci gazowej dla miast: Ruda Śląska, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Bielsko – Biała, Bytom, Zawiercie, Jastrzębie Zdrój,

·        mapę ewidencji gruntów i budynków m.in. dla miasta Będzina, Czeladzi, Prudnika, Piekar Śląskich, gminy Głogówek,

·        kompleksy rolniczej przydatności gleb dla większej części woj. zachodniopomorskiego,

·        karty inwentaryzacji studzienek dla miasta Katowice,

·        wektoryzację mapy zasadniczej wybranej treści wielu miast,

·        numeryczne mapy wyrobisk górniczych m.in. KWK Budryk, Morcinek,

·        numeryczny model złoża KWK Ziemowit, Dębieńsko,

·        mapy wizualizujące wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu m.in. dla kopalń „Polska Wirek”, „Marcel”, „Jankowice”,

·        wyszukiwania terenów zalewowych i sporządzania wykresów cieków m.in. w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Bieruniu.