Poniżej linki do samouczków w postaci filmów, kliknij na link aby rozpocząć pobranie pliku. Dalsza dokumentacja programu Geolisp znajduje się w katalogu c:\Geolisp\Doc\.

·        Kierunek Geodezja i kartografia

Zaproszenie do studiowania geodezji na  Politechnice Śląskiej.

·        Kontrola danych dodatkowych

Szkolenie 11.12.2020.  Dane dodatkowe to np. nazwa pokładu, numer punktu, metr bieżący, których nie widać, ale są dołączone do obiektu mapy. Omówiono jak sprawdzić kto i kiedy wprowadził dany element na mapę. Jak wyszukać, opisać, skontrolować, poprawić dane dodatkowe. Jak wstawić obiekt podając metr bieżący wyrobiska zamiast współrzędnych.

·        Komunikacja między AutoCAD-em i Excelem.

Szkolenie 14.05.2021. Omówiono jak przenieść swoje dane z Excela na mapę i z powrotem.

·        Wstawienie wstrząsów na mapę, informowanie kluczowych pracowników.

Znaki umowne stosowane na mapach, wstawianie wstrząsów z Excela, wyszukanie obiektów spełniających zadanie kryteria, widok przestrzenny, wstawienie ramki, wysłanie SMS / maila z mapą do kluczowych pracowników.

·        Transformacja mapy, obiektu, rastra, pliku ze współrzędnymi

Definicje, układy współrzędnych w Polsce i w górnictwie. Transformacje na podstawie współczynników lub punktów dostosowania. Transformacja obiektu, mapy, pliku tekstowego, rastrów. Transformacja w MS Excel. Geonet, Unitrans, programy w Ośrodkach geodezyjnych. Kalibracja rastrów z jednoczesną transformacją. Transformacja w AutoCAD MAP.

·        Ortofotomapa. wstawianie danych ze stron internetowych

Wstawienie zdjęć lotniczych i innych danych z ogólnodostępnych stron internetowych np. Geoportalu. Wektoryzacja ortofotomapy.

·        Wstawienie do AutoCADa danych ze stron internetowych

Szkolenie 13.11.2020. Pokazano jak wczytać rastry, ortofotomapy, dane branżowe i ewidencyjne na swoją mapę. Na podstawie ze stron internetowych, formatu shapefile i gml.

·        Przygotowanie map numerycznych do wydruku

Szkolenie 26.02.2021. Dostosowanie położenia i wielkości ikonek. Korespondencja seryjna w MS Word. Przygotowanie map do wydruku - dostosowanie grubości linii. Widoczność klamer w miąższościach. Ukrycie kreskowań pod opisami. Lokalny układ współrzędnych.

·        Budowa przestrzennego modelu wyrobisk

Szkolenie 11.12.2020. Szereg różnych sposobów wykonania modelu przestrzennego szybów, wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych: na podstawie osi wyrobisk, przekrojów wyrobiska, z wykorzystaniem ociosów i skaningu laserowego. Opisano wykorzystanie kot wysokościowych i modelu złoża. Omówiono sposób przedstawienia w modelu: maszyn, tam i urządzeń, miejsc wstrząsów, przekroi geologicznych, parcel eksploatacyjnych, szybów, otworów itp.

·        Obliczenie objętości hałd, model terenu

Szkolenie 09.10.2020. Tworzenie siatki trójkątów (działa w AutoCADzie i BricsCADzie); linie nieciągłości, zakres i obwiednia; obliczanie objętości,

błąd pomiaru objętości, mapa hipsometryczna, generowanie warstwic, wykrywanie zalewisk.